กิจกรรมนิสิต

ประจำปี 2564 (รวม 25 ข่าว)
 
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” (ดู 10 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท (ดู 30 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM) (ดู 211 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 18 กรกฏาคม 2564

ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 246,600 บาท (ดู 65 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2564

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบกำลังใจให้บุคลากรงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต (ดู 111 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564

กิจกรรม “Career Path : เส้นทางการเป็นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เฉพาะทาง” สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู 92 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564

การคัดเลือกอาจารย์แพทย์และนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อรับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 45 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12/2564) (ดู 129 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู 40 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2564) (ดู 103 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10/2564) (ดู 136 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9/2564) (ดู 135 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

การรับฟังผลการตรวจเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ วันที่ 13-14 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 153 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 118 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู 80 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตแพทย์ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 (ดู 71 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8/2564) (ดู 59 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท (ดู 72 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

3 ขั้นตอนสำคัญ นิสิต/บุคลากร : กลับ มน. ปลอดภัยไร้ COVID-19 (ดู 63 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

คุณวิไล ชัยพัฒนพงศ์ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์ “กองทุนนเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย” (ดู 180 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

โครงการรู้เขา รู้เรา เรียนรู้สู่แพทย์ 7 ดาว (ดู 227 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 133 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 "เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว" (ดู 59 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 119 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” (ดู 135 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 44 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 57 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 43 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 50 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 93 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 9 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร