กิจกรรมนิสิต

ประจำปี 2565 (รวม 8 ข่าว)
 
ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 440,000 บาท (ดู 119 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565

โครงการค่ายแรกพบน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 99 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย) (ดู 46 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom (ดู 80 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู 309 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 294 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 (ดู 167 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

พิธีกล่าวคำปฏิญาณฯ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู 93 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ประจำปี 2564 (รวม 33 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 44 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 57 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 43 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 50 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 93 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 9 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร