ผศ.พญ.ละออ ชมพักตร์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ จำนวนเงิน 20,000 บาท

(ดู 262 ครั้ง)

          วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงละออ ชมพักตร์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนิสิตแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 3 พ.ย. 2566 เวลา 09.55 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร