คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 (SMST Open House 2023)

(ดู 145 ครั้ง)

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 (SMST Open House 2023) โดยมีอุปนายกฝ่ายนอก สมาชิกสโมสรนิสิต นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก และเจ้าหน้าที่กิจการนิสิต เข้าร่วมนำเสนอและแนะนำคณะแพทยศาตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้แก่น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทยศาตร์ โดยมีคณะแพทยศาตร์ทั้ง 26 สถาบัน และยังมีองค์กรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ DSAT องค์กรจากคณะทันตแพทยศาตร์ PSAT องค์กรจากคณะเภสัชศาสตร์ และอื่น ๆ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 8 พ.ย. 2566 เวลา 16.36 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร