Hiring Contractors

Annual 2021 (14 News)
 
จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน (No. 168 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564

ซื้อไส้กรองเมมเบรน จำนวน 1 รายการ (No. 162 of visitors)
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564

จ้างปรับปรุงห้องเก็บมอเตอร์น้ำประปา จำนวน 1 งาน (No. 166 of visitors)
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564

จ้างซ่อมหอระบายความร้อน ระบบปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ (No. 163 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

จ้างสอบเทียบพัสดุ จำนวน 2 รายการ (No. 172 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

ซื้อวัสดุ 5 รายการ (No. 168 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.ท่าโพธิ์ จำนวน 1 งาน (No. 166 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (No. 313 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (No. 707 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (No. 701 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อแบริ่ง จำนวน 1 รายการ (No. 4 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (No. 3 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Multi Slice จำนวน 1 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ (No. 2 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (No. 7 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

Annual 2020 (6 News)
 
Annual 2019 (23 News)
 
Annual 2018 (38 News)
 
Annual 2017 (44 News)
 
Annual 2016 (34 News)
 

Announcements/Orders


Faculty Hymn