News

Annual 2021 (153 News)
 
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2565 (No. 2,488 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564

สารจากอธิการบดีให้กำลังใจ ถึงประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 702 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-26 พ.ย.64) (No. 114 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

การประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 Multi-Faceted Approach for Healthy Menopause (No. 209 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 9,420,000 บาท สนับสนุนโดยกลุ่มธุรกิจทีซีพี (No. 158 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

พิธีมอบหอพระพุทธอโรคยามหามุนี (No. 253 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อ Covid – 19 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ตู้ แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 234 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

การประชุมวิชาการครั้งที่ 13 เรื่อง "ดูแลตนช่วงโควิด ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยกระดูกแข็งแรง" The 13 th Annual Meeting in Metabolic Bone Disease and Orthogeriatrics 2021 (No. 327 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564

“มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” มอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิตแพทย์ มน. จำนวน 360,000 บาท (No. 249 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2564 (No. 264 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ มน.ต้อนรับ ทีมผู้บริหารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประชุมและศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (No. 271 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิรพ.มน. มอบ ห้องแรงดันลบทารกแรกเกิดModified Negative Pressure Room ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มูลค่า 143,458 บาท (No. 253 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลกและคณะฯ มอบเงินบริจาค จำนวน 143,458 บาท ให้กับมูลนิธิ รพ.มน. และ มอบเครื่องฆ่าเชื้อและเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องแรงดันลบทารกแรกเกิด ให้กับรพ. มน. มูลค่า 74,000 บาท (No. 232 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คุณสุชาติ รัตนแสงศรี มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 213 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 321 of visitors)
วัน พุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่องการเปิดระบบการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ (Alternative Hospital Quarantine AHQ) (No. 214 of visitors)
วัน พุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดโครงการ NUH World Stroke Day 2021 (No. 422 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

พิธีถวายราชสดุดี “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2564 (No. 347 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564

พิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2564 (No. 325 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564

มูลนิธิรพ.มน. มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 1เครื่อง ให้กับ รพ.มน. สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 (No. 254 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยเยี่ยมสำรวจ CSSD รพ.มน. (No. 301 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (No. 426 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-31 ต.ค.64) (No. 6 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์ มน.ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 (No. 636 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระบบ Video Conference : Zoom Meeting (No. 667 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Big cleaning day (No. 91 of visitors)
วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564

รพ.มน. คณะแพทยศาสตร์ ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมฉีดวัคซีน โควิด 19 พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ล้านเข็ม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันมหิดล” (No. 475 of visitors)
วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564 (No. 834 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

เกษียณสำราญ มน. ‘64 (No. 685 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 อัตรา (No. 420 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 21 กันยายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-17 ก.ย.64) (No. 449 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 21 กันยายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(19-30 ก.ย.64) (No. 50 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 541 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

รพ.ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มน. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ ประจำปี 2564 (No. 438 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “การใช้ชุดตรวจโควิด 19 (ATK) กับมุมมองแพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก” (No. 487 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564

รพ.มน.ร่วมกับ รพ.สต.6 แห่ง (CUP NU) จัดโครงการพัฒนารูปแบบ การดูแลผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุกด้วยกรอบแนวคิด 6BB+1DHS (No. 869 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจบุคลากร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 573 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564

Kick off โครงการอบรมองค์ความรู้แก่ อสม. ด้านการตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) (No. 821 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(18-31 ส.ค.64) (No. 30 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564

ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท (No. 412 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 509 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564

คุณเฉลียว ชื่นเกษร มอบเงินบริจาค 400,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 504 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564

DHS FORUM ครั้งที่ 2 (No. 782 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564

คุณนิภา ทัศนมานะ และครอบครัว บริจาค ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ แบบเคลื่อนที่ Negative Pressure Isolation Room มูลค่า 267,500 บาท ให้กับ รพ.มน. (No. 474 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564

คุณเพียงกานต์ เครือทอง บริจาค 20,000 บาท ให้กับรพ.มน. (No. 422 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกบริจาคเงิน 100,000บาท ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 511 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-17 ส.ค.64) (No. 457 of visitors)
วัน พุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564

งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ด้วยระบบออนไลน์ (No. 745 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564

คณะแพทย์ ม.นเรศวร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (No. 523 of visitors)
วัน พุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564

ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มอบเงินบริจาค 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ให้ รพ. มน. (No. 502 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564

คุณสุมิตรา พันธุ์ภักดี และครอบครัวมอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.มน. (No. 529 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564

รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.มน. (No. 575 of visitors)
วัน พุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 615 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(16-31 ก.ค.64) (No. 375 of visitors)
วัน เสาร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2564

คณะแพทย์ มน. แสดงนิทรรศการ Cohort Ward with IoT และ หุ่นยนต์น้อง MENU ในงาน PMQA ของจังหวัดพิษณุโลก (No. 1,823 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (No. 691 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2564

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) มอบเงินบริจาค 510,000 บาท เพื่อจัดซื้อห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ แบบเคลื่อนที่ Negative Pressure Isolation Roomให้กับ รพ.มน. (No. 687 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2564

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด โรงพยาบาลสนามรอบ 2 รองรับผู้ป่วย 72 เตียง (No. 1,703 of visitors)
วัน พุธ ที่ 21 กรกฏาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์ มน. ซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 599 of visitors)
วัน พุธ ที่ 21 กรกฏาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์ มน.ลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือ พัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G (No. 883 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 20 กรกฏาคม 2564

ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 246,600 บาท (No. 660 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2564

จิตอาสากองกิจการนิสิตร่วมกับชมรมจิตอาสาพระนเรศวร มอบ Leg Cover รอบที่ 3 จำนวน 1,145 คู่ (No. 794 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 5 กรกฏาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(2-15 ก.ค.64) (No. 180 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำกัด บาทมอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มน. จำนวน 5,000 บาท (No. 558 of visitors)
วัน พุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ปพิเศษ 2 เรื่อง โดยภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ (No. 736 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(22-29 มิ.ย.64) (No. 181 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-21 มิ.ย.64) (No. 638 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบอุปกรณ์ช่วยหยอดตา จากทีมวิจัย ม.นเรศวร (No. 985 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ (No. 1,036 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้กำลังใจนิสิตและบุคลากร มน. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (No. 819 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 เยี่ยมชม รพ.มน.ผ่านทางการประชุมทางไกล (No. 870 of visitors)
วัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 1,311 of visitors)
วัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564

คุณชัยวัฒน์ และ คุณนิตยา หอวรรณภากร มอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มน. จำนวน 200,000 บาท (No. 607 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ มน. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 (No. 521 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564

มูลนิธิ รพ.มน. และ รพ.มน. มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้รพ.สต. ท่าโพธิ์ จำนวน 2 เครื่อง (No. 613 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564

รศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์ และทีมพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT ICU 1) มอบเงินบริจาค ให้กับรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 550 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564

แถลงการณ์ เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 1,157 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 และแสดงความยินดี (No. 434 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564

รมต.อว.พร้อมด้วย ปลัด.อว.ร่วมยินดีกับ ม.นเรศวรประกาศปิด “NU Hospitel” แห่งที่ 2 เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้บุคลากรและนิสิต (No. 1,319 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564

กฟผ. มอบเงินบริจาคสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ จำนวน 500,000 บาท ให้ รพ.มน. (No. 776 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564

คณบดีคณะแพทย์ รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “โรงพยาบาลสนาม และการบริหารจัดการในด้านวัสดุอุปกรณ์ ให้พอเพียงต่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19” (No. 650 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(19-31พ.ค.64) (No. 70 of visitors)
วัน พุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(16-18พ.ค.64) (No. 708 of visitors)
วัน พุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(12-14 พ.ค.64) (No. 535 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564

คณบดีคณะแพทย์ รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “5G กับการให้บริการทางการแพทย์” รายการ 5G 24 ชั่วโมง สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (No. 593 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชทาน Surgical Mask จำนวน 1,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 360 ชิ้น แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 501 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 (No. 591 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564

รพ.มน. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินในผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการก้าวร้าว เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น (No. 514 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง และเครื่อง Power Air Purify Respirator (PAPR) จำนวน 5 เครื่อง แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 435 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(7-11 พ.ค.64) (No. 391 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน. รับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการรับวัคซีน COVID-19 (No. 721 of visitors)
วัน พุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (No. 336 of visitors)
วัน พุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-6 พ.ค.64) (No. 318 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน. (No. 253 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564

คุณยศสมร วราเดชสถิตวงศ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 7,000 บาท ให้กับมูลนิธิ รพ.มน. (No. 340 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564

ขอขอบคุณ คุณสุเทพ และคุณฉลวย ทรงอยู่ พร้อมครอบครัว ที่มอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย ให้ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 134 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณ ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน. (No. 224 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (No. 520 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(28-30 เม.ย.64) (No. 210 of visitors)
วัน พุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณ กองทัพภาคที่ 3 ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน. (No. 133 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(26-27 เม.ย.64) (No. 587 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

ชมรมกีฬาคาราโอเกะผู้สูงอายุ พิษณุโลก และชมรมหรรษาพาเพลิน มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท ให้กับ รพ.มน. (No. 483 of visitors)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

คุณอภิญญา รื่นสันต์ มอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (No. 536 of visitors)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

ขอขอบพระคุณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน. (No. 472 of visitors)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(23-24 เม.ย.64) (No. 478 of visitors)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

NU Hospitel เปิดรับผู้ป่วย 26 เมษายนนี้ วันแรก (No. 858 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(21-22 เม.ย.64) (No. 582 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(13-20 เม.ย.64) (No. 732 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564

ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital) และ NU Hospitel (No. 627 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564

คุณชูวิทย์ ปิยะพงษ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับ รพ.มน. (No. 35 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ารับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 80 คน (No. 739 of visitors)
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564

รมว.อว.เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุม Online Update สถานการณ์ COVID-19 (No. 450 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

อธิการบดีเปิด รพ.สนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 916 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

คณะกรรมการ EOC ประชุมจังหวัดพิษณุโลก หารือการจัดการการพิจารณาเปิด รพ.สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น (No. 698 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ารับวัคซีนโควิด-19 (No. 653 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital) พร้อมรองรับผู้ป่วย 20 เตียง (No. 776 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) สายธารพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถึง นิสิต บุคลากร และประชาชนรอบ ม.นเรศวร (No. 730 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ครอบครัวแสงศิริมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000บาท (No. 640 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสา ม.นเรศวร มอบถุงผ้าใส่อุปกรณ์คนไข้ ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 444 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 (No. 749 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้ (No. 578 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร (No. 467 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

การประชุม Lower North URO MIS ครั้งที่ 3 หัวข้อ "Comprehensive Laparoscopic Adrenalectomy " (No. 736 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

โครงการการจัดการผู้ป่วยรายกรณี (No. 659 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (No. 621 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ปพิเศษ 2 เรื่อง โดยภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา (No. 791 of visitors)
วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว (No. 712 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564

คุณวิไล ชัยพัฒนพงศ์ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์ (No. 590 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564

มูลนิธิรวมทองศรีเนตร บริจาครถเข็นจำนวน 3 คัน มูลค่า 13,110 บาท ให้ รพ.มน. (No. 683 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาล มน. (No. 627 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564

โครงการ "รักก็คือรัก" ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร บริจาคเงินให้มูลนิธิ รพ.มน. จำนวน 18,000 บาท (No. 508 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน. (No. 704 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 และแสดงความยินดี (No. 682 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

บริษัทแดรี่พลัส จำกัด(บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทดัชมิลล์) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินดัชมิลล์ เดลี่-ซี จำนวน 250 ลัง ให้รพ.มน. (No. 705 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

ม.นเรศวร ลงนามความร่วมมือกับ รพ.หนองบัวระเหว พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (No. 909 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิจารณาโครงการวิจัยหน้าใหม่ (New Reviewers for Research Ethics) (No. 625 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

โครงการสัมมนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 เรื่อง การสัมมนาหลักสูตรประจำปี และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (No. 412 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ หัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น)” (No. 474 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาแนวทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ในกลุ่มอาการที่พบบ่อย(ภาวะสับสนเฉียบพลัน) (No. 440 of visitors)
วัน พุธ ที่ 10 มีนาคม 2564

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน. และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 409 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564

พิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 (No. 542 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง (No. 776 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564

พิธีเปิดโครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning) (No. 943 of visitors)
วัน พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

Cohort Ward with IoT & MENU Delivery Robot หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ กับ น้องเมนู หุ่นยนต์เพื่อการติดตามอาการผู้ป่วย ช่วยขนส่งยา อาหาร และการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 (No. 1,523 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (No. 1,299 of visitors)
วัน พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มน. (No. 1,355 of visitors)
วัน พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.มน. (No. 1,380 of visitors)
วัน พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกบริจาคเงิน 20,000บาท ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 1,398 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) นำศิษย์ยานุศิษย์มอบเงินบริจาค จำนวน 3,829,000บาท ให้กับ รพ.มน. (No. 1,737 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 26 มกราคม 2564

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด DATA CENTER AND NETWORK OPERATION CENTER โรงพยาบาล มน.เฉลิมฉลองวาระ 27 ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ (No. 2,170 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 19 มกราคม 2564

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 400,000 บาท ให้กับ รพ.มน. (No. 1,731 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 80 แกลลอน ให้กับ รพ.มน. (No. 1,513 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 12 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 คณะแพทย์ ม.นเรศวร สร้างอนาคตสุขภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบท (Telemedicine) แห่งแรกในประเทศไทยด้วยเครือข่าย 5G (No. 1,534 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 12 มกราคม 2564

Annual 2020 (283 News)
 
Annual 2019 (139 News)
 
Annual 2018 (157 News)
 
Annual 2017 (158 News)