คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(No. 164 of visitors)

   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณห้องเอกาทศรถ 2ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 2 ม.ย. 2564 เวลา 11.13 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


Faculty Hymn