ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2563

(No. 150 of visitors)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2563

สอบวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้อง CC2-801 และห้อง CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

นิสิตแพทย์ลงทะเบียน ณ ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ชั้น 3 เวลา 12:00 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 2 ม.ย. 2564 เวลา 17.01 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

Announcements/Orders


Faculty Hymn