โครงการการจัดการผู้ป่วยรายกรณี

(No. 114 of visitors)

    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการผู้ป่วยรายกรณี โดยมี นางวรรณา  พิมพานุวัตร รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ  ห้องประชุม CC2-801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่  และระบบของผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 2 ม.ย. 2564 เวลา 17.12 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


Faculty Hymn