มูลนิธิ รพ.มน. และ รพ.มน. มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้รพ.สต. ท่าโพธิ์ จำนวน 2 เครื่อง

(No. 226 of visitors)

   วันนี้  28 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ  มอบเครื่องผลิตออกชิเจน จำนวน 2 เครื่อง โดยทางมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบให้ 1 เครื่อง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบ 1 เครื่อง  ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีคุณเพ็ญศรี โชตึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คุณพรทิพย์ คำทะลุง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คุณจุฑาภรณ์ เผือกวิสุทธิ์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ในการรับมอบ  ณ  ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 28 พ.ค. 2564 เวลา 17.05 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


Faculty Hymn