คณะแพทยศาสตร์ มน. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564

(No. 165 of visitors)

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามถวายพระพร ชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 7 ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 3 มิ.ย. 2564 เวลา 21.30 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


Faculty Hymn