การจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

(No. 132 of visitors)

     สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนแด่ “มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึก ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้สั่งซื้อผ่านช่องทาง Online พร้อมจัดจำหน่ายในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อใช้ในกิจการงานของมูลนิธิฯ ต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 30 ก.ย. 2564 เวลา 10.58 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

Announcements/Orders


Faculty Hymn