การบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564

(ดู 438 ครั้ง)

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงานและกล่าวการต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ (สกสว.) คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/research.nu/photos/?tab=album&album_id=3074699415904701

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 28 ต.ค. 2562 เวลา 14.45 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์

Announcements/Orders


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร