ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 547 ครั้ง)

     วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมพบปะประชาชนที่เดินทางมารอรับการฉีดวัคซีน  ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

      โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ  อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2564  จำนวนทั้งสิ้น 1,052 คน   วันที่ 7  มิถุนายน 2564  จำนวน 292 คน  วันที่ 8 มิถุนายน 2564  จำนวน 474 คน   วันที่ 9 มิถุนายน 2564 จำนวน 286 คน   ไม่พบผู้ป่วยฉุกเฉิน หลังเข้ารับวัคซีน ประชาชนส่วนมากพอใจในการบริการ และมั่นใจว่า เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะได้รับภูมิคุ้มกันโควิด-19

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 9 มิ.ย. 2564 เวลา 20.56 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร