งานจ้างเหมา

ประจำปี 2564 (รวม 21 ข่าว)
 
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 329 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564

เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ (ดู 325 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 กรกฏาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 572 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2564

เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 240 ชุด จำนวน 1 รายการ จำนวน 489,600 บาท (ดู 494 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 193,541.60 บาท (ดู 493 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 4 รายการ จำนวน 1 งาน (ดู 443 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564

จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน (ดู 921 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564

ซื้อไส้กรองเมมเบรน จำนวน 1 รายการ (ดู 917 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564

จ้างปรับปรุงห้องเก็บมอเตอร์น้ำประปา จำนวน 1 งาน (ดู 957 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564

จ้างซ่อมหอระบายความร้อน ระบบปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ (ดู 925 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

จ้างสอบเทียบพัสดุ จำนวน 2 รายการ (ดู 851 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

ซื้อวัสดุ 5 รายการ (ดู 797 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 240 ชุด จำนวน 1 รายการ จำนวน 489,600 บาท (ดู 108 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.ท่าโพธิ์ จำนวน 1 งาน (ดู 629 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 762 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อแบริ่ง จำนวน 1 รายการ (ดู 151 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 1,154 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 1,114 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 24 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Multi Slice จำนวน 1 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 22 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 27 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 9 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 24 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 44 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 34 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร