ยา

ประจำปี 2567 (รวม 4 ข่าว)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Limaprost alfadex 5 mcg tablet จำนวน 572 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 763 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet จำนวน 1,700 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 855 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin ๒๕ mg soft capsule จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,473 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet จำนวน ๔,๗๖๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,452 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประจำปี 2566 (รวม 355 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 1903 ข่าว)