รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

ประจำปี 2567 (รวม 4 ข่าว)
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 (วันที่ 22 มีนาคม 2567) (ดู 103 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567) (ดู 43 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ 1/2567 (ดู 598 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ 12/2566 (ดู 481 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 16 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 2 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร