สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2567 (รวม 9 ข่าว)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนพฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 7 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนเมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 8 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (เดือนมกราคม 2567 – เดือนมีนาคม 2567) (ดู 42 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 17 เมษายน 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนมีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 1 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 33 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567

งานพัสดุ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 62 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 31 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 42 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566) (ดู 47 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 1675 ข่าว)