สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2564 (รวม 9 ข่าว)
 
รายงาน สขร. มิถุนายน 2564 (ดู 74 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 กรกฏาคม 2564

รายงาน สขร. พฤษภาคม 2564 (ดู 23 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 กรกฏาคม 2564

รายงาน สขร. เมษายน 2564 (ดู 19 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 กรกฏาคม 2564

รายงาน สขร. มีนาคม 2564 (ดู 28 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กรกฏาคม 2564

รายงาน สขร. กุมภาพันธ์ 2564 (ดู 23 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กรกฏาคม 2564

รายงาน สขร. มกราคม 2564 (ดู 21 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กรกฏาคม 2564

รายงาน สขร. ธันวาคม 2563 (ดู 38 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กรกฏาคม 2564

รายงาน สขร. พฤศจิกายน 2563 (ดู 31 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กรกฏาคม 2564

รายงาน สขร. ตุลาคม 2563 (ดู 40 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กรกฏาคม 2564

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร