สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2567 (รวม 3 ข่าว)
 
งานพัสดุ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 6 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 6 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566) (ดู 10 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 1675 ข่าว)