ประกาศทั่วไป

ประจำปี 2564 (รวม 1 ข่าว)
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อกรมธรม์ประกันภัย ประจำปี 2564 (ดู 645 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 13 มกราคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 11 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 4 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 12 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 9 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 9 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 22 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 6 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร