แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2567 (รวม 7 ข่าว)
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 เครื่องวัดและติดตามความเร็วของเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 1 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างทำระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 15 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin ๒๕ mg soft capsule จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 7 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet จำนวน ๔,๗๖๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ประจำปี 2566 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 80 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 48 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร