แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2567 (รวม 20 ข่าว)
 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567 จ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและทางเดินคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 7 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 2 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567 ซื้อชุดควบคุมการทำงานของหัวตรวจ (Acquisition Module) จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Limaprost alfadex ๕ mcg tablet จำนวน ๕๗๒ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 2 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567 เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (จำนวน 443 รายการ) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 เครื่องถ่ายยีนเข้าเซลล์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 22 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 24 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 25 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิดสามตาพร้อมชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 35 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 28 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑,๗๐๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 27 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างเหมาบริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Platform) จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 49 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 17 เมษายน 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 27 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 34 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 เครื่องวัดและติดตามความเร็วของเลือดในหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 27 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างทำระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 54 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin ๒๕ mg soft capsule จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 30 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 27 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Empagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet จำนวน ๔,๗๖๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 28 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ประจำปี 2566 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 80 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 48 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร