ประกาศคณะแพทยศาสตร์

ประจำปี 2567 (รวม 3 ข่าว)
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 2) (ดู 1,866 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 เมษายน 2567

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ (ดู 830 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 (ดู 557 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ประจำปี 2566 (รวม 5 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 2 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 3 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 4 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 7 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 11 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร