สมัครงาน

ประจำปี 2566 (รวม 9 ข่าว)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 28/2565 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 50 อัตรา และ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล (ดู 127 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานเครื่องมือแพทย์ (ดู 77 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 24 มกราคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2565 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธนาคารเลือดและตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ (ดู 365 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2565 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง (ดู 361 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 26/2565 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 191 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 28/2565 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (ดู 195 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 28/2565 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 316 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 8/2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 367 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 4 มกราคม 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ดู 349 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 4 มกราคม 2566

ประจำปี 2565 (รวม 163 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 146 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 144 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 210 ข่าว)