สมัครงาน

ประจำปี 2567 (รวม 29 ข่าว)
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2567 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายเภสัชกรรม (ดู 107 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2567 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 170 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2567 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 279 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา (ดู 538 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2567 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา (ดู 468 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2567ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ (ดู 546 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 492 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รายชื่อบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 24 ราย (ดู 622 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2567 คำแหน่ง พยาบาล จำนวน 12 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา (ดู 582 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2567 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา (ดู 1,281 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 เมษายน 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/25677 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 584 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2567 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 13 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา (ดู 711 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2567 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 13 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา (ดู 1,788 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 709 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายเภสัชกรรม (ดู 672 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2567ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 704 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 679 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) (ดู 542 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 618 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 1,386 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2567ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 624 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 80 ทุน (ดู 766 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 15/2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (ดู 586 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 15/2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (ดู 739 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 927 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายเภสัชกรรม (ดู 840 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มกราคม 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 13/2566ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานชันสูตรโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 614 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 15/2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (ดู 941 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 14/2566 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา (ดู 818 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 75 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 163 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 146 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 144 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 210 ข่าว)