28th ANNIVERSARY FACULTY OF MEDICINE, NARESUAN UNIVERSITY ๒๘ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ๒๘ ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) ปี 2564
คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว ระดับดีมาก รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวสาร

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 1,999,999 บาท ให้ รพ.มน.

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 1,999,999 บาท ให้ รพ.มน.

(ดู 127 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ครอบครัวเอกสุวรรณกิจ  ครอบครัวเธียราวัฒน์  เพื่อนกลุ่มศาลเจ้าแม่ทับทิม ญาติและมิตรสหาย บริจาคเงิน จำนวน  1,999,999 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า บาทถ้วน)ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยด้านประสาทศัลยศาสตร์  นอกจากนี้ นายทวี เอกสุวรรณเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กภายใต้ แบรนด์ NATUR ได้มอบ ขวดสมูทไบโอมิมิค 20z จำนวน 36 ชุด  ขวดสมูทไบโอมิมิค 40z จำนวน 100 ชุด  จุกนมสมูทไบโอมิมิค จำนวน 20 ชุด  ขวดนม SMART PP จำนวน 40 ชุด  แปรงล้างขวดนมและจุกนม ฟองน้ำ จำนวน 40 ชุด  ถุงเก็บน้ำนม 40z จำนวน 40 ชุด  แผ่นซับน้ำนม จำนวน 40 ชุด  ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนม 700 มล. จำนวน 40 ชุดให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“ประชุมวิชาการ 2nd NU Ophthalmology Annual Meeting” งานประชุมวิชาการจักษุนเรศวร ครั้งที่ 2 Vision Visibility Viability

“ประชุมวิชาการ 2nd NU Ophthalmology Annual Meeting” งานประชุมวิชาการจักษุนเรศวร ครั้งที่ 2 Vision Visibility Viability

(ดู 68 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิด “ประชุมวิชาการ 2nd  NU Ophthalmology Annual Meeting” งานประชุมวิชาการจักษุนเรศวร ครั้งที่ 2 Vision Visibility Viability  ณ ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก

      การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ในการรักษาผู้ป่วย เพื่อให้การรักษาโรคทางจักษุวิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร และจิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก เปิดให้บริการอาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ ณ ธรรมสถานปฏิบัติจิตอาสาฉือจี้ คณะแพทย์ ม.นเรศวร

ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร และจิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก เปิดให้บริการอาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ ณ ธรรมสถานปฏิบัติจิตอาสาฉือจี้ คณะแพทย์ ม.นเรศวร

(ดู 89 ครั้ง)

   วันนี้ (26 ก.ย.65) ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร และจิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก เริ่มเปิดให้บริการอาหารเจ แก่ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร ธรรมสถานปฏิบัติ จิตอาสาฉือจี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกชมรมจิตอาสาพระนเรศวร และเครือข่ายฉือจี้พิษณุโลก ร่วมในพิธีเปิดและมอบอาหารเจแก่ผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

การกินเจ ถือเป็นการรักษาความบริสุทธิ์ของกาย ใจ และให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจากการรับประทาน พืช ผัก โดยในปีนี้ ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร และจิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก เปิดให้บริการอาหารเจ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 และวันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. -13.00 น. วันละ 120 กล่อง นอกจากนี้ยังสามารถร่วมทำบุญ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชมรมจิตอาสาพระนเรศวรได้ที่ ชั้น 1 ห้อง ธรรมสถานปฏิบัติจิตอาสาฉือจี้ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

การประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Challenges in Surgical Management of Congenital Heart Disease in The Rural Area”

การประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Challenges in Surgical Management of Congenital Heart Disease in The Rural Area”

(ดู 61 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565  เวลา 08.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Challenges in Surgical Management of Congenital Heart Disease in The Rural Area” ซึ่งจัดโดยชมรมศัลยแพทย์โรคหัวใจแต่กำเนิด (Thai Society of Pediatric and Congenital Heart Surgery) ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

    การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผ่าตัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565

(ดู 60 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในฐานะผู้แทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร  คณะแพทยศาสตร์  บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมวางพวงมาลา  ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย”

 

ภาพโดย:มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาคมนิสิตเก่า มน. มอบยาแผนปัจจุบันให้ รพ.มน. และร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่า มน. มอบยาแผนปัจจุบันให้ รพ.มน. และร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

(ดู 44 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา11.00 น. คุณจิตมากร รอบบรรเจิด นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะ มอบยาแผนปัจจุบันที่ได้รับบริจาคมาจากบริษัท โกรท เฮลธ์ แคร์ จำกัด ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 1,999,999 บาท ให้ รพ.มน.

  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 1,999,999 บาท ให้ รพ.มน.

  (ดู 127 ครั้ง)

 • “ประชุมวิชาการ 2nd NU Ophthalmology Annual Meeting” งานประชุมวิชาการจักษุนเรศวร ครั้งที่ 2 Vision Visibility Viability

  “ประชุมวิชาการ 2nd NU Ophthalmology Annual Meeting” งานประชุมวิชาการจักษุนเรศวร ครั้งที่ 2 Vision Visibility Viability

  (ดู 68 ครั้ง)

 • ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร และจิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก เปิดให้บริการอาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ ณ ธรรมสถานปฏิบัติจิตอาสาฉือจี้ คณะแพทย์ ม.นเรศวร

  ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร และจิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก เปิดให้บริการอาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ ณ ธรรมสถานปฏิบัติจิตอาสาฉือจี้ คณะแพทย์ ม.นเรศวร

  (ดู 89 ครั้ง)

 • การประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Challenges in Surgical Management of Congenital Heart Disease in The Rural Area”

  การประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Challenges in Surgical Management of Congenital Heart Disease in The Rural Area”

  (ดู 61 ครั้ง)

 • พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565

  (ดู 60 ครั้ง)

 • สมาคมนิสิตเก่า มน. มอบยาแผนปัจจุบันให้ รพ.มน. และร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

  สมาคมนิสิตเก่า มน. มอบยาแผนปัจจุบันให้ รพ.มน. และร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

  (ดู 44 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

(ดู 393 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/NL3_MEQ_2564-4  หรือ  http://medednu2.somee.com/NL3_MEQ_2564-4

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ

    ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องด้วยการส่งแบบฟอร์มมาทางอีเมล mednuexam@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

(ดู 994 ครั้ง)

คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

https://www.admission.nu.ac.th/pdf_viwer/viewer.html?file=../pdf/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%204(2)-65.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

ประกาศผลการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4

ประกาศผลการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4

(ดู 530 ครั้ง)

ประกาศผลการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4

https://www.admission.nu.ac.th/pdf_viwer/viewer.html?file=../pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%20(%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C)%20TCAS%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%204-65.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

 • ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

  ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

  (ดู 393 ครั้ง)

 • คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

  คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

  (ดู 994 ครั้ง)

 • ประกาศผลการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4

  ประกาศผลการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4

  (ดู 530 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

การจัดจำหน่ายถุงผ้าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

การจัดจำหน่ายถุงผ้าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

(ดู 22 ครั้ง)

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการจำหน่ายถุงผ้าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อหารายได้สบทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยการจัดจำหน่ายถุงผ้าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 18,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อไป

ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 560,000 บาท

ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 560,000 บาท

(ดู 451 ครั้ง)

            วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาครอบครัวแสงศิริ ประจำปี 2565 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ตัวแทนผู้มอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม CC2-414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่

 1. นิสิตแพทย์พิชญธิดา พินิจ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวนเงิน 60,000 บาท
 2. นิสิตแพทย์อภิชญา บูรณพงศ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวนเงิน 60,000 บาท
 3. นิสิตแพทย์วรวุฒิ ชาวแพะ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST จำนวนเงิน 60,000 บาท
 4. นิสิตแพทย์ณัฏฐิริณีย์ นัดดาศรี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST จำนวนเงิน 50,000 บาท
 5. นิสิตแพทย์ปภัสรา คนหาญ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST จำนวนเงิน 60,000 บาท
 6. นิสิตแพทย์ประวิทย์ พาละพล นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST จำนวนเงิน 60,000 บาท
 7. นิสิตแพทย์สุธีกานต์ สุระสิทธิ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4ST จำนวนเงิน 70,000 บาท
 8. นิสิตแพทย์พิพัฒน์พงศ์ ป่าพงศ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST จำนวนเงิน 70,000 บาท
 9. นิสิตแพทย์สิรินาถ ศักดิ์ศรีบุญดี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST จำนวนเงิน 70,000 บาท

            ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ตัวแทนผู้มอบทุนการศึกษา ได้กล่าวให้กำลังใจนิสิตแพทย์ โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้มอบทุน ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ครอบครัวแสงศิริ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7848 ในวันและเวลาราชการ

กิจกรรมการตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-Technical Skill (NTS): Situation Awareness and Teamwork ในโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-Technical Skill (NTS): Situation Awareness and Teamwork ในโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565

(ดู 272 ครั้ง)

          งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาให้นิสิตแพทย์เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 7 ประการ (7-star doctor) โดยในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ได้จัดให้มีกิจกรรมการตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-Technical Skill (NTS): Situation Awareness and Teamwork วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา และทีมวิทยากร ร่วมให้ความรู้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ตระหนักรู้สถานการณ์ ฝึกการสังเกตุ วิเคราะห์ ประเมินข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การตัดสินใจและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในนิสิตแพทย์ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • การจัดจำหน่ายถุงผ้าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

  การจัดจำหน่ายถุงผ้าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

  (ดู 22 ครั้ง)

 • ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 560,000 บาท

  ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 560,000 บาท

  (ดู 451 ครั้ง)

 • กิจกรรมการตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-Technical Skill (NTS): Situation Awareness and Teamwork ในโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565

  กิจกรรมการตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-Technical Skill (NTS): Situation Awareness and Teamwork ในโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565

  (ดู 272 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

อ่านเพิ่มเติม

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร