ข่าวสาร

ประจำปี 2566 (รวม 22 ข่าว)
 
การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (ดู 24 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566

พิธีทำบุญคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ครบรอบ 12 ปี (ดู 54 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566

ประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (ดู 95 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste (ดู 129 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566

คุณศิริ มาแม้น พร้อมครอบครัว มอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 คัน ให้ รพ.มน. (ดู 53 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566

คุณสุรินทร์ รักษ์อารยะธรรม คุณยุพิน ศรเพ็ชร และเพื่อน ๆ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค เตียงพยาบาล จำนวน 1 ชุด ให้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 58 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566

โครงการอบรม Big Lecture สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (ดู 81 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566

คุณเมธีและคุณศิริพรรณ พิทักษ์สุรีพงศ์ บริจาคเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง และ เลนส์ผ่าตัดตา ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 64 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 24 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการ ปี 2566 เรื่อง Uneasy Situation For General Physician (ดู 239 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566

คุณขวัญชวัลกัญจน์ ธีระศักดิ์คชา บริจาคเครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 194 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566

รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ดู 202 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566

รัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ดู 86 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2566

รพ.มน. เปิดหอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมทั่วไป 2 (SICU-2) (ดู 213 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2566

สนทนาธรรมตามกาล ตามพระไตรปิฎก (ดู 203 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2566

ทำบุญครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ (ดู 328 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2566

มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ มอบวิกผมแท้และผลิตภัณฑ์ผ้าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาทางเคมีบำบัด ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 204 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566

โครงการ Proud to be Born in January (ดู 672 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “โภชนาการกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน” (ดู 576 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566

คุณขวัญชวัลกัญจน์ ธีระศักดิ์คชา ได้บริจาคเครื่องอุ่นเลือดและพลาสม่า 1 เครื่อง มูลค่า 350,000 บาท ให้กับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 611 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก PHINMA University of Pangasinan, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ดู 595 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566

ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน (ดู 1,611 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566

คณะแพทย์ มน. จัดกิจกรรม MED NU BIG CLEANING DAY (ดู 1,582 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566

ประจำปี 2565 (รวม 182 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 164 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 283 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 139 ข่าว)