ข่าวสาร

ประจำปี 2565 (รวม 121 ข่าว)
 
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่1 ประจำปีการศึกษา2566 (ดู 2,566 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 1,999,999 บาท ให้ รพ.มน. (ดู 127 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กันยายน 2565

“ประชุมวิชาการ 2nd NU Ophthalmology Annual Meeting” งานประชุมวิชาการจักษุนเรศวร ครั้งที่ 2 Vision Visibility Viability (ดู 69 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กันยายน 2565

ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร และจิตอาสาฉือจี้พิษณุโลก เปิดให้บริการอาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ ณ ธรรมสถานปฏิบัติจิตอาสาฉือจี้ คณะแพทย์ ม.นเรศวร (ดู 89 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

การประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Challenges in Surgical Management of Congenital Heart Disease in The Rural Area” (ดู 61 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565 (ดู 60 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

สมาคมนิสิตเก่า มน. มอบยาแผนปัจจุบันให้ รพ.มน. และร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 44 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 21 (ดู 45 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 81 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

ประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู 189 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565 (ดู 212 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565

กิจกรรม "วันมหิดล" ประจำปี 2565 เรื่อง Preventive medicine (ดู 240 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565

คณะแพทย์ มน. โชว์ผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 จากผลงาน ต้นแบบหอผู้ป่วยรวมแรงดันลบ (Cohort Ward With IoT) และหุ่นยนต์ผู้ช่วย MENU Delivery Robot ในงานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน “เมืองท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง” จ.พิษณุโลก (ดู 143 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565

รพ.มน.ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง “โรคตากุ้งยิง” (ดู 55 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 กันยายน 2565

กิจกรรมงานคุณภาพเชิงปฏิบัติการ (สำหรับพยาบาล) “สนุกกับชีวิตเพื่อพิชิตมาตรฐาน : Enjoy your life for high standard" (ดู 226 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ ประชุมและหารือและวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 278 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 (ดู 273 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565

คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 309 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 260 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565

คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 357 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 6 กันยายน 2565

คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 371 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565

คณะและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ดู 430 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565

คณะแพทย์ มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง "โรคระบาดต้องเฝ้าระวัง ในช่วงฤดูฝน" (ดู 408 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ (ดู 763 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 425 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565

รพ.มน. รับรางวัล QIP CSSD award 2021 : Center of Excellence (COE) ระดับ Gold รางวัลมาตรฐานระดับสากล โดย สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย และ WHO (ดู 344 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565

ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 18 (ดู 452 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565

งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ รพ.มน. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ (ดู 461 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565

ประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แถลงผลการดำเนินงาน ครบรอบ 4 ปีและงานมุทิตาจิต (ดู 773 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 และแสดงความยินดี (ดู 670 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565

รพ.มน.กับ 4 รางวัล ระดับชาติ จากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ (ดู 788 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565

โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน (ดู 777 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้มูลนิธิ รพ.มน. (ดู 810 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

คณะแพทย์ ม.นเรศวร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ดู 729 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

บริษัท Hexa Ceram และทันตแพทย์ ร่วมมอบเงินบริจาค ให้กองทุนเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มน. (ดู 764 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณาจารย์และนิสิตจากสหภาพยุโรป (Aston University ประเทศอังกฤษ, I+MED S.Coop Pequena ประเทศสเปน ,Technicka Univerzita V Liverci ประเทศสาธารณรัฐเชค เยี่ยมชมการทำงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ ด้านจักษุวิทยา (ดู 784 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 714 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 32 ปี (ดู 683 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565

รพ.มน. รับรางวัล APSIC Safe Surgery Award ในงาน APSIC 2022 ณ ประเทศสิงคโปร์ รางวัลแรกของประเทศไทยในระดับเอเชียแปซิฟิก (ดู 512 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (ดู 454 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565

ประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (ดู 539 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2565

วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ก้าวสู่ปีที่ 30 (ดู 494 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2565

โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2565 (ดู 458 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 และแสดงความยินดี (ดู 367 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2565

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาล (ดู 401 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2565

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ.มน. (ดู 383 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 20 กรกฏาคม 2565

วันคล้ายวันวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี (ดู 247 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565

รพ.มน.ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่องทารกกินนมแม่อย่างเดียวดีที่สุด (ดู 361 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565

กิจกรรม CSSD Quality Improvement Program: Consultation Program for APSIC COE (ดู 278 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มอบเครื่องไฮโฟล์วออกซิเจน ให้แก่ รพ.มน. (ดู 338 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “ภาวะหูหนวกเกิดขึ้นได้อย่างไร” (ดู 152 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 304 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 569 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ มน. ร่วมนำเสนอการตรวจประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครรัฐ (PMQA) จังหวัดพิษณุโลก (ดู 429 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565

การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 18 (ดู 394 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ปีการศึกษา 2566 (ดู 596 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565

รพ.มน.ให้สัมภาษณ์ NBT ประเด็น " World Blood Donor Day 2022 " (ดู 377 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 และแสดงความยินดี (ดู 461 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

ทีมงานรายการ Healthy Club ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ปเรื่อง “เติมเต็มกลีบดอกไม้ที่หายไป (ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็ก เขตภาคเหนือตอนล่าง)” และ “โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ต่างกันอย่างไร ไขข้อข้องใจ พร้อมแนะนำข้อดี ข้อเสีย” (ดู 422 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ปเรื่อง “โรคอ้วนในเด็กยุค New Normal ภัยเงียบที่ต้องรีบแก้ไข” (ดู 394 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง การใช้ “กัญชา” กับผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน (ดู 173 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565

คณะแพทย์ มน. รับการตรวจประเมิน EdPEx 300 (ดู 306 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565

มูลนิธิ รพ. มน. มอบเหรียญพระพุทธชินราชทองคำพระราชทานประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ให้แก่ คุณสุภาภรณ์ กิจพงศ์พันธ์ ผู้มีอุปการคุณ (ดู 315 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565

มูลนิธิ รพ. มน. มอบเหรียญพระพุทธชินราชทองคำพระราชทานประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ให้แก่ นางเฉลียว ชื่นเกษร ผู้มีอุปการคุณ (ดู 367 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565

การประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2565 “Pediatric Emergency” (ดู 442 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง ธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ (ดู 289 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565

โครงการบรรยายความรู้ เรื่อง "Digital Transformation" (ดู 327 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565

รพ.มน.ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่องออฟฟิศซินโดรม (ดู 404 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (ดู 456 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 (ดู 303 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565

ทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 (ดู 366 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565

ขอเชิญ ฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Transformation วิทยากรโดย คุณวิชัย ทองแตง และคณะ (ดู 281 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565

การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและรับการตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC) (ดู 541 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 (ดู 367 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564 (ดู 447 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “เสี่ยงตาบอดจากการทำงานหากไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน” โดยภาควิชาจักษุวิทยา (ดู 350 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคอ้วนในเด็กยุค New Normal ภัยเงียบที่ต้องรีบแก้ไข” โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ดู 354 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ชมรมองค์ขาวรันเนอร์มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 167 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง รู้ทัน ป้องกัน การแพ้กุ้ง-ปู (ดู 347 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565

ค่ายเบาหวานชนิดที่ 1 (ดู 463 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 870 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 (ดู 1,039 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ "ประกวดการจัดทำหนังสั้นเกี่ยวกับการบริจาคเลือด ประจำปี 2565" (ดู 1,256 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 (ดู 1,344 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดู 1,012 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom (ดู 1,084 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “อาการไตอักเสบ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟอกไต” (ดู 989 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565

การประชุม LOWER NORTH URO MIS ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Hands-on surgical workshop for expertise in TUAEP” (ดู 1,107 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

หารือแนวทางการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ.พิษณุโลก (ดู 1,101 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 (ดู 1,078 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

โครงการอบรม การพัฒนาผู้ป่วยมาตรฐาน สำหรับการเรียนการสอนในห้อง Simulation Center (ดู 1,206 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ ในสถานการณ์ COVID 19 ต้องระวังตัวอย่างไร? (ดู 1,116 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้ รพ.มน. (ดู 1,235 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

งานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปี 2565 คณะแพทย์ ม.นเรศวร (ดู 1,202 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 1,105 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนในเด็กไม่แสดงอาการ (ดู 1,073 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT มาตรการ การดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระบบ Home Isolation (ดู 959 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

อันตรายจากโรคภูมิแพ้และโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (ดู 944 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี (ดู 784 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 1,019 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่1 ประจำปี 2565 (รอบ3) (ดู 1,294 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

งดให้บริการแล้ว Premium Clinic ประสานเข้าระบบ CI&HI รพ.มน.ต่อไป (ดู 958 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

Premium Clinic รพ.มน.เปิดให้บริการรับนิสิตเข้าระบบ Home Isolation (ดู 948 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์จิตอาสา มน. มอบเงิน 2,400 บาท ให้ มูลนิธิรพ. มน. (ดู 1,134 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา” (ดู 963 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทให้ รพ.มน. (ดู 998 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ช่อง MONO 29 พบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา แพทย์เตือนรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆทำให้ตาบอดได้ (ดู 1,004 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

รพ.มน. พบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา จักษุแพทย์เตือนทำให้ตาบอดได้ จากสถิติพบว่าคนไทยเป็นมากที่สุดในโลก สาเหตุจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ (ดู 1,756 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT พบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา จักษุแพทย์เตือนทำให้ตาบอดได้ สาเหตุจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ (ดู 1,114 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(7-25 ม.ค.65) (ดู 1,059 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565

มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 25,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน. (ดู 935 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565

รพ.มน.คว้ารางวัล APSIC Safe Surgery Award 2019 รางวัลแรกของประเทศไทยในระดับเอเชียแปซิฟิก (ดู 1,155 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,203 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ มน.รับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ดู 1,066 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565

พิธีทำบุญ “หอพระพุทธอโรคยามหามุนี” (ดู 1,049 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2565

ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19 (ดู 1,201 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน. (ดู 1,187 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวประจำเดือนมกราคม 2565 รพ.มน.สร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU) แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่างจากงานวิจัยและครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19 (ดู 1,429 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565

ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี (ดู 1,080 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 มกราคม 2565

ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 9 (ดู 1,543 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2565(รอบ2) (ดู 1,378 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 มกราคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 164 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 283 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 139 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 157 ข่าว)