ศูนย์ข้อมูล COVID-19 คณะแพทยศาสตร์

ประจำปี 2564 (รวม 19 ข่าว)
 
แจ้งปิดคลินิก Check Up ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และการเลื่อนนัดตรวจคลินิกในเวลาราชการ (ดู 33 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

แนวทางการให้บริการคนไข้ที่มีนัดผ่าตัด (ดู 35 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 ด้วย รถเก็บตัวอย่าง ชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) (ดู 238 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

ขอเชิญร่วมบริจาคเลือด (ดู 368 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564

เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 ด้วย รถเก็บตัวอย่าง ชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) (ดู 213 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

การกลับจากพื้นที่นอกเขตจังหวัดพิษณุโลก ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (ดู 88 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564

การปฏิบัติงานในที่บ้าน WORK FROM HOME (WFH) (ดู 57 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564

แนวทางการให้บริการคนไข้ที่มีนัดผ่าตัด (ดู 61 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564

แจ้งปิดคลินิก Check Up ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และการเลื่อนนัดตรวจคลินิกในเวลาราชการ (ดู 87 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 เมษายน 2564

แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิตในผู้ใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ดู 120 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 เมษายน 2564

แบบสำรวจข้อมูลการเดินทาง บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 38 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

การรับฟังผลการตรวจเชื้อCOVID-19 (สำหรับผู้เข้ารับการตรวจในวันที่13-14 เมษายน 2564 ณ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร) (ดู 43 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

รพ.มน.เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 ด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (ดู 61 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตแพทย์ (เพิ่มเติม) ฉบับที่2 (ดู 640 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

แนวปฏิบัติของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรค COVID-19 (ดู 284 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันยังไม่มีนิสิตหรือบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรติดเชื้อ COVID-19 (ดู 1,488 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

แนวทางดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของคณะแพทยศาสตร์ มน(เพิ่มเติมฉบับที่2) (ดู 1,526 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564

การจัดการเรียนการสอนและการขึ้นปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ดู 1,593 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 6 มกราคม 2564

แนวทางดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของคณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 520 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 29 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 41 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 80 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 73 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 17 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร