ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปี 2567 (รวม 37 ข่าว)
 
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ONLINE ต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 68 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ปิติ รัตนปรีชาเวช ภาควิชาออร์โธปีดิกส์ ได้รับพระราชทาน ทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2567 (ดู 127 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2567

โครงการประชุมวิชาการ พัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ (ดู 483 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 กรกฏาคม 2567

การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 20 (ดู 1,168 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567

โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี 2567 (ดู 1,694 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพ ระดับภาคของสาธารณสุขเขต 2, 3 (Regional Forum) (ดู 1,648 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567

แถลงการณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นำเสนอความคืบหน้ากระบวนการสอบสวนวินัยนิสิตแพทย์ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ (ดู 3,802 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โรปีดิกส์ ปีการศึกษา 2568 (ดู 2,947 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา (ดู 2,801 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 Multidisciplinary Care in Common Pediatric Problems (ดู 4,060 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญร่วม งานประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-CC 2024 ในหัวข้อ Heart Failure 2024 "The continuity of care" (ดู 3,807 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรมงคล พรวนเจริญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา (ดู 3,362 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามสถานะผู้ป่วย ตามความเร่งด่วน (ER Monitor) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 (ดู 2,810 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบจัดการเวรเปล (Easyporter) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 (ดู 2,814 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบสต๊อกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(medStock) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 (ดู 3,690 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบจองห้องประชุมและห้องเรียน (MRBS) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 (ดู 3,799 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 เมษายน 2567

กด LIKE ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ทีมอาจารย์แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากร สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความ ผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่าน (ดู 4,264 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 17 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต X แพทยศาสตรศึกษา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 (ดู 4,237 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ดู 4,735 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน ระบบจองยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ดู 4,653 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ ด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 (ดู 4,337 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ ผลงาน ระบบติดตามรายงานตัวชี้วัดสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 (ดู 4,088 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2567 รอบ 2 (ดู 4,698 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567

เชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการ วันไตโลก 2567 (WORLD KIDNEY DAY 2024) (ดู 4,636 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.พัชรดา อมาตยกุล อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ดู 4,850 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต แม้นอินทธ์ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็น นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับ ชำนาญการพิเศษ (ดู 4,716 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสายฝน เกตุปาน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็น นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ ชำนาญการ (ดู 4,684 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตรศึกษา (WFME) (ดู 4,807 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการตรวจประเมินรับรอง "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต" ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 (ดู 4,682 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่นวัตกรรม "กราฟพยากรณ์ดวงสุขภาพ ภาวะเมตาบอลิค ชินโดรม" ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ "ยอดเยี่ยม" จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคลิปสั้นที่นำเสนอชื่อว่า "พยากรณ์ดวงสุขภาพฉบับคุณหมอสายมู" และคิดสโลแกน "วัดเถอะมงคล" สำหรับของที่ระลึกสายวัดรอบเอว ทั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อประชาชนและสังคมที่มีสุขภาพที่ดี (ดู 4,563 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม งานนิพนธ์ ผลงาน "กราฟพยากรณ์ดวงสุขภาพ ภาวะเมตาบอลิคซินโดรม" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (ดู 4,466 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม ทางการพยาบาล ระดับองค์กรพยาบาล" (ดู 4,539 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 (ดู 5,241 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับ รพ.มน.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) ระดับดีมาก โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ดู 5,777 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพยอดเยี่ยม" จากผลงาน นวัตกรรม "กราฟพยากรณ์ดวงสุขภาพ ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม" โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ดู 5,719 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

กด Like นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา พญ.ฐิตารีย์ ศิริใจชิงกุล บุคลากร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป2 หอผู้ป่วยศัลยกรรม2 และ นักกิจกรรมบำบัด (ดู 5,638 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี 1 ประจำปี 2567 (ดู 6,361 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 95 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 21 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 36 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 29 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 41 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 80 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 73 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 17 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร