ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา

(ดู 575 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริลักษณ์  ทูลยอดพันธ์

 

อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 6 มิ.ย. 2567 เวลา 10.10 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร