ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.พัชรดา อมาตยกุล อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

(ดู 1,587 ครั้ง)

 

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.พญ.พัชรดา อมาตยกุล

อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์

ในโอกาสได้รับรางวัล

อาจารย์ต้นแบบ

ด้านการสอน ประจำปี พ.ศ.2567

จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 14 มี.ค. 2567 เวลา 15.32 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร