เชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการ วันไตโลก 2567 (WORLD KIDNEY DAY 2024)

(ดู 1,412 ครั้ง)

เชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วม
โครงการ วันไตโลก 2567
(WORLD KIDNEY DAY 2024)

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 19 มี.ค. 2567 เวลา 13.58 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร