กด Like นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา พญ.ฐิตารีย์ ศิริใจชิงกุล บุคลากร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป2 หอผู้ป่วยศัลยกรรม2 และ นักกิจกรรมบำบัด

(ดู 502 ครั้ง)

กด Like  นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา  พญ.ฐิตารีย์ ศิริใจชิงกุล

บุคลากร เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป2

หอผู้ป่วยศัลยกรรม2 และ นักกิจกรรมบำบัด

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 5 ก.พ. 2567 เวลา 10.12 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร