กิจกรรมนิสิต

ประจำปี 2567 (รวม 5 ข่าว)
 
พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 1,278 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ (ดู 1,240 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดินทอง จังหวัดพิษณุโลก (ดู 1,857 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567

ผู้ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน “จานเด็ด Diet for DM” ในโครงการ MED NU Health Expo (ดู 535 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 (ดู 503 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 36 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 35 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 33 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 44 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 57 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 43 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 50 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 93 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 9 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร