กิจกรรมนิสิต

ประจำปี 2567 (รวม 10 ข่าว)
 
โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู 1,607 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน) (ดู 2,524 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567

คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 2,801 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application (ดู 3,176 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2567

โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู 2,783 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 5,538 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ (ดู 5,421 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดินทอง จังหวัดพิษณุโลก (ดู 5,628 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567

ผู้ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน “จานเด็ด Diet for DM” ในโครงการ MED NU Health Expo (ดู 3,976 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 (ดู 4,050 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 36 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 35 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 33 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 44 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 57 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 43 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 50 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 93 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 9 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร