กิจกรรมนิสิต

ประจำปี 2565 (รวม 26 ข่าว)
 
การจัดจำหน่ายถุงผ้าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 (ดู 23 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565

ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 560,000 บาท (ดู 451 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-Technical Skill (NTS): Situation Awareness and Teamwork ในโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 272 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมและฝึกพัฒนาทักษะถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 306 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565

พิธีกล่าวคำปฏิญาณฯ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 56 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565

พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 180 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565

งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2565 (ดู 56 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 63 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565

การตรวจเยี่ยมนิสิตทุนมูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัยและมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก (ดู 40 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565

การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) ในโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 421 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2565

การประชุมหารือร่วมกับโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า (ดู 6 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 19 กรกฏาคม 2565

โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 59 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565

พิธีรับมอบทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำและทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 85 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565

ขยายระยะเวลาทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 (ดู 46 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565

โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Online (ZOOM) (ดู 142 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 3 กรกฏาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 47 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565

ขยายระยะเวลาทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 15 ก.ค.65 (ดู 62 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร (ดู 132 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565

ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 440,000 บาท (ดู 195 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565

โครงการค่ายแรกพบน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 155 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย) (ดู 86 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom (ดู 125 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู 344 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 346 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 (ดู 189 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

พิธีกล่าวคำปฏิญาณฯ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู 122 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ประจำปี 2564 (รวม 33 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 44 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 57 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 43 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 50 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 93 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 9 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร