กิจกรรมนิสิต

ประจำปี 2566 (รวม 27 ข่าว)
 
โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 44 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเกียรติบัตร รางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 40 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566

พิธีรับมอบทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธาครอบครัวบุญกล่ำและทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 100 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566

พิธีกล่าวคำปฏิญาณฯ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 271 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566

การตรวจเยี่ยมนิสิตทุนมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และพิษณุโลก ประจำปี 2566 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา (ดู 5 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และ คุณเพชราพร พงศะบุตร เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 (ดู 196 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566

แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2566 (ดู 64 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ ประจำปี 2566 (ดู 197 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566

นิสิตแพทย์ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour สำนักหอสมุด ม.นเรศวร (ดู 200 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2566

โครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 207 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 163 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566

คณบดีพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานหอพักฯ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมอาคารหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 210 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ในธีม “Back to School Party” (ดู 143 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566

การปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 (ดู 167 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application (ดู 160 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2566

โครงการบันไดสู่แพทย์ 7 ดาว : แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 196 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 113 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) (ดู 192 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2566

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 185 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566

พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ปีการศึกษา 2565 (ดู 190 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2566

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 406 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ในธีม “Pass The Love Forward” (ดู 243 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

คุณเพชราพร พงศะบุตร มอบเงินบริจาค “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต (ดู 247 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566

โครงการนิสิตแพทย์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดหอกลอง จังหวัดพิษณุโลก (ดู 189 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 (ดู 236 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (Syringe Games 32nd) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม (ดู 668 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566

ตัวแทนนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (Syringe Games 32nd) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม (ดู 1,025 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566

ประจำปี 2565 (รวม 35 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 33 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 44 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 57 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 43 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 50 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 93 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 9 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร