พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 1,846 ครั้ง)

          วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาท เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมสวมเสื้อกาวน์และผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิตแพทย์ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ชั้นคลินิก ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมในภาคเช้า มีการเสวนา ในหัวข้อ “การเตรียมตัวและการปรับตัวในการเรียนระดับชั้นคลินิก” จากนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 6 และหัวข้อ “แนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับนิสิตแพทย์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับชั้นคลินิก” จากภาควิชาต่างๆ ได้แก่ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และการบรรยายในหัวข้อ “MedNuLog Application และศูนย์ความรู้ด้านการแพทย์” จากงานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

          ในภาคบ่าย ท่านคณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์แพทย์ เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดโครงการและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3   แพทย์หญิงวรรณา อาจองค์ ผู้อำนวยการแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์ที่มาเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จากนั้นจึงเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริเวณสวนสุภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และซุ้มถ่ายรูปต่างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ปกครองและรุ่นพี่รุ่นน้องต่างมาร่วมแสดงความยินดี

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 11 มี.ค. 2567 เวลา 13.46 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร