คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน)

(ดู 536 ครั้ง)

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รวมถึงเจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต และตัวแทนนิสิตแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการ

สำหรับกิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 (Humanized HEALTHCARE from Centers of Excellence to Community : การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน) ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

Route A
- โรงพยาบาลอุบลรัตน์ : นำเสนอ Home Care ที่ศูนย์ค้ำคูณและเครือข่าย Stroke Fast Track รวมถึงการรณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ในชุมชน
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดขอนแก่น
- วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)

Route B
- โรงพยาบาลน้ำพอง : นำเสนอ Long Term Care และเครือข่าย Stroke Fast Track รวมถึงการรณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ตับในชุมชน
- วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)
- พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

Route C
- บ้านกลางสวน : เป็นการนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และมูลนิธิตะวันฉาย
- พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
- พระธาตุขามแก่น

เครดิตภาพ : ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 29 พ.ค. 2567 เวลา 11.45 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร