โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดินทอง จังหวัดพิษณุโลก

(ดู 197 ครั้ง)

ชมรมอาสาพัฒนา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านดินทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงต์เพื่อพัฒนาพื้นที่ อาคารเรียน และพื้นที่สนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านดินทอง และให้ความรู้สุขอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ เข้าร่วม จำนวน 94 คน

การจัดกิจกรรมออกเป็นทั้งหมด 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายทาสี ฝ่ายทำบอร์ดพัฒนาการ ฝ่ายตรวจคัดกรองสุขภาพฟันเด็ก ฝ่ายถ่ายรูป ฝ่ายกิจกรรมฐานกับน้อง ๆ ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายทำความสะอาดโรงเรียน และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับชาวค่ายได้เข้าร่วม คือ กิจกรรมโปรโมทโรงเรียนบ้านดินทอง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนในอนาคตอีกด้วย โดยโครงการที่จัดขึ้นนี้เป็นการปลูกฝังให้นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการสร้างจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ในด้านจิตสาธารณะ รวมถึงสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 31 ม.ค. 2567 เวลา 18.51 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร