พิธีกล่าวคำปฏิญาณฯ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 6,119 ครั้ง)

          วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์แห่งประเทศไทยต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดโครงการปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 (นิสิตแพทย์รุ่นที่ 28 และนิสิตแพทย์ Strengthening tract รุ่นที่ 20) ประจำปีการศึกษา 2566 ได้กล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (Thai Medical Student's Code of Conduct) เพื่อเป็นการปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นิสิตแพทย์ และระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งเสียสละตนให้นิสิตแพทย์ได้ศึกษาและเรียนรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ โดยนิสิตแพทย์ได้ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยและวางพวงมาลัยบนร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงความรู้คุณ โดยมีคณาจารย์คอยช่วยแนะแนวทางการเรียนในแต่ละโต๊ะปฏิบัติการ เพื่อให้แนวทางในการเรียนรู้การศึกษาวิชาชีพแพทย์ต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 22 ส.ค. 2566 เวลา 17.08 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร