คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 370 ครั้ง)

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส ในโอกาสการศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ที่ขึ้นเรียนในระดับชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และแนะนำรูปแบบการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2568 ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านการแพทย์และด้านการพยาบาลให้แก่นักเรียน ชั้นปีที่ 5 - 6 ที่มีความสนใจ มีความรู้ มีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดตาก ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ และอำเภอท่าสองยาง ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบของการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 13 พ.ค. 2567 เวลา 15.57 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร