ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และ คุณเพชราพร พงศะบุตร เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

(ดู 198 ครั้ง)

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลำดับที่ 3 (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548 - 2557) และ คุณเพชราพร พงศะบุตร (ภรรยา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภรณ์  พงศะบุตร อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ลำดับที่ 1) เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับที่ 3 (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2548-2557)
ในโอกาส
ได้รับโล่เกียรติยศ
บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณเพชราพร พงศะบุตร
ในโอกาส ได้รับโล่เกียรติยศ
บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปี 2566

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 9 ส.ค. 2566 เวลา 15.40 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร