คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (Syringe Games 32nd) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

(ดู 1,372 ครั้ง)

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 12.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนิสิตแพทย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (Syringe Games 32nd) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  พร้อมด้วย อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบเกียรติบัตรฯ ณ บริเวณโถงสำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (Syringe Games 32nd)
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้แก่

กีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมหญิง ได้รับ เหรียญเงิน
กีฬาเปตอง ประเภทชายเดี่ยว ได้รับ เหรียญเงิน
กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับ เหรียญเงิน
กีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย ได้รับ เหรียญทองแดง
กีฬาว่ายน้ำ ประเภทผลัดโฟม 50 เมตร ได้รับ เหรียญทองแดง
กีฬาว่ายน้ำ ประเภทแตะโฟม 50 เมตร ได้รับ เหรียญทองแดง
กรีฑา ประเภทวิ่ง 100 เมตร หญิง ได้รับ เหรียญทองแดง
กรีฑา ประเภทวิ่ง 4*100 เมตร หญิง ได้รับ เหรียญทองแดง
A-Math ได้รับ เหรียญทองแดง

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 13 ม.ค. 2566 เวลา 15.20 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร