กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์

(ดู 1,803 ครั้ง)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตแพทย์

โดยกิจกรรมภายในงานมีการลงทะเบียนผ่านระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.med.nu.ac.th/advisors โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตเข้าร่วมพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับคำปรึกษาทางด้านต่างๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์สามารถรายงานการเข้าพบได้ทาง www.med.nu.ac.th/advisors หัวข้อ “แบบรายงานความคืบหน้าของนิสิตในที่ปรึกษา” และ “แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา” วงรอบประเมินที่ 2/2567 ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 8 มี.ค. 2567 เวลา 16.27 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร