พิธีรับมอบทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธาครอบครัวบุญกล่ำและทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 100 ครั้ง)

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้มอบทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ และทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับมอบทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 82,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 164,400 บาท และทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี จำนวน 11 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนละ 82,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 904,200 บาท สำหรับทุนดังกล่าว จะเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนและนิสิตผู้รับมอบทุน ดังนี้

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ (พร้อม ตัวแทนครอบครัวบุญกล่ำ) ผู้มอบทุนการศึกษาผู้มีจิตศรัทธาครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษาให้แก่
1. นายภัคพล เปลี่ยนขุนทด  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
2. นางสาวณัชชา ธนวรรณ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 (รายใหม่ปี 2566)

คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ผู้มอบทุนการศึกษามูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี มอบทุนการศึกษาให้แก่
1. นางสาวอพิชญา ใชยลังกา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวอารดา เรืองเอก นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
3. นางสาวนุชศรา พรมชัย นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST
4. นางสาวธณัฐภรณ์ วิชัยศิลป์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
5. นางสาวอภิชญา อรุณแจ้ง นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
6. นายวัฒนา วงษ์นาค นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST
7. นายพงศ์พิสุทธิ์ จันทร์เขียว นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST
8. นายวชิรวิทย์ สุภาษา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST
9. นายอันวา เจะอาลี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST
10. นางสาวณิชญาดา ผลเจริญรัตน์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
11. นายทศพร แก้วบุญเรือง นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST

โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้มอบทุน และตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคตต่อไป ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้ และหากท่านใดประสงค์จะมอบทุนให้แก่นิสิตแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7847

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 31 ส.ค. 2566 เวลา 11.27 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร