พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 790 ครั้ง)

          วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายแพทย์ไพสิฐ โกสุม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ให้การต้อนรับคณะผู้มอบทุน จากมูลนิธิมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำโดย ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิฯ รวมถึงผู้มอบทุน ณ ห้องประชุม CC2-414 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 9 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 540,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าว จะเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนและนิสิตผู้รับมอบทุน ดังนี้

1. คุณศิริพร ลีปรีชานนท์
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์สรวิศ ศรีธเนศรสกุล  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

2. นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือ Principal Healthcare)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์ธีรญา จันทะโก  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

3. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม คุณบุญเรือง ศรีสอ้าน)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์ภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

4. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม คุณนพพร บวรรัตนารักษ์)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์พงศภัค เลิศศักดิ์พณิชย์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

5. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม ทพญ.วรนันท์ ทวีแสงพานิชย์)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์มนชนก จิวยิ้น  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

6. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม คุณปวีณา วิริยประไพกิจ)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์นฤนาท แก้วมณี  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST

7. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์ฤทธิชัย สามะหาดไทย  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6ST

8. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์วีรวัฒน์ เกษสาคร  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

9. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
(ผู้มอบทุนการศึกษาในนาม พ.ต.ท.หญิง ดร.กุสุมา วสุวานิช)
มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์กฤชมล สมรักษ์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ST

           โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้พูดคุยและแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้มอบทุน และตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคต ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้ และหากท่านใดประสงค์จะมอบทุนให้แก่นิสิตแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 12 ธ.ค. 2566 เวลา 15.23 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร