แพทยศาสตรศึกษา

ประจำปี 2567 (รวม 11 ข่าว)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566) (ดู 47 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 168 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 151 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 188 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 231 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (ดู 514 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 206 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มกราคม 2567

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู 587 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 811 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (ดู 2,411 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567

ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู 2,023 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 46 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 40 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 30 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 47 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 47 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 70 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 96 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 28 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร