แพทยศาสตรศึกษา

ประจำปี 2567 (รวม 34 ข่าว)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3 (ดู 1,024 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567) (ดู 2,252 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู 3,508 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3 (ดู 2,670 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567) (ดู 2,648 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 2,811 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 3,788 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2567

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 4 (ดู 3,647 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 4,048 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (ดู 3,764 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566) (ดู 3,809 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2567

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 3,925 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 4 (ดู 3,774 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 4 (ดู 3,862 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3 (ดู 3,886 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (ดู 4,491 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566) (ดู 4,211 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566) (ดู 4,223 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3 (ดู 4,147 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3 (ดู 4,135 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 4,693 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3 (ดู 4,573 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 4,587 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566) (ดู 4,829 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 4,763 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 4,884 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 4,719 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 4,887 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (ดู 5,311 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 4,868 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 มกราคม 2567

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู 5,314 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (ดู 5,545 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (ดู 7,217 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567

ข้อกำหนด Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู 16,454 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 46 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 40 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 30 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 47 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 47 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 70 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 96 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 28 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร