ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

(ดู 923 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2567

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์
นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6246 และ 6348 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6246-6348 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6246-6348

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6346 และ 6448 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6346-6448 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6346-6448

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6446 และ 6548 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6446-6548 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6446-6548

นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 6546 และ 6648 : http://medednu.somee.com/Progress_test_6546-6648 หรือ http://medednu2.somee.com/Progress_test_6546-6648

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 24 พ.ค. 2567 เวลา 16.57 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร