คณะแพทย์ มน. โชว์ผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 จากผลงาน ต้นแบบหอผู้ป่วยรวมแรงดันลบ (Cohort Ward With IoT) และหุ่นยนต์ผู้ช่วย MENU Delivery Robot ในงานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน “เมืองท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง” จ.พิษณุโลก

(ดู 144 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดแสดงผลงานรางวัลเลิศรัฐปี 2565 ในงานกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อน จ.พิษณุโลก นำโดย ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมนำเสนอผลงาน โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

  ต้นแบบหอผู้ป่วยรวมแรงดันลบ Cohort Ward With IoT  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในผลการการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 22 ก.ย. 2565 เวลา 08.50 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร