ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้ รพ. มน. จำนวน 105,000 บาท

(ดู 4,587 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2565  คุณรชาดา  ธนาธันฐ์  และคุณ อาภา  ธนาธันฐ์  มอบเงินบริจาค จำนวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ โดยมี คุณวสี  เลิศขจรสิน   รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 11 พ.ย. 2565 เวลา 16.33 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร