บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น บริจาคเครื่องนึ่งขวดนมและถ้วยป้อนนม ให้รพ.มน.

(ดู 4,499 ครั้ง)

   เมื่อวันที่  11พฤศจิกายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์   รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทน บริษัท เนเจอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กภายใต้ แบรนด์ NATUR ได้มอบ เครื่องนึ่งขวดนม จำนวน 5 ชุด   และ ถ้วยป้อนนม จำนวน 60 ชุด ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ทางคลินิกนมแม่  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ คุณมนฑนัฎฐ์ ปาละ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพบริการ  พร้อมทีมพยาบาล  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 11 พ.ย. 2565 เวลา 16.51 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร