ผู้มีจิตศรัทธามอบ ข้าวสาร ขนาด 5kg. จำนวน 50 ถุง ให้งานโภชนาการ รพ.มน.

(ดู 2,399 ครั้ง)

    เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน  2565  คุณโชติรัตน์ กิจติโรจน์ มอบข้าวสารขนาด 5kg.   จำนวน 50 ถุง ให้แก่ งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร  เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ชั้น 1   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 21 พ.ย. 2565 เวลา 11.29 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร