โครงการ Proud to be Born in November

(ดู 2,342 ครั้ง)

         เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  2565  ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ Proud to be Born in November (ประจำเดือนพฤศจิกายน) พร้อมอวยพรและมอบของขวัญแก่บุคลากรที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

          การจัดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 2 รูป การจับรางวัลให้แก่ผู้โชคดีประจำเดือนพฤศจิกายน  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (Potluck Party)  ตัดเค้กวันคล้ายวันเกิดร่วมกัน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น 

 

 

 

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

             งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 23 พ.ย. 2565 เวลา 16.09 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร