ขอเชิญบุคลากรทุกท่านและผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ "สนทนาธรรมตามกาล ตามพระไตรปิฎก"

(ดู 3,710 ครั้ง)

ครบรอบ ๒๙ ปี

แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านและผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

และ "สนทนาธรรมตามกาล ตามพระไตรปิฎก"

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 29 ธ.ค. 2565 เวลา 16.53 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร