กด Like ผศ.พญ. หญิง สุพัฒนวงศ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

(ดู 3,121 ครั้ง)

กด Like ผศ.พญ. หญิง   สุพัฒนวงศ์  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 29 ธ.ค. 2565 เวลา 17.16 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร