ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว

(ดู 602 ครั้ง)

ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว

  •     ทั้ง CEPT และ NU Writing
  •     ทั้งในส่วนของนิสิต บุคลากร บุคคลทั่วไป
ส่ง E-Mail ยืนยันเพื่อยืนยัน วันที่ และ เวลาสอบ พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้มาที่ diald@nu.ac.th อีกครั้ง
เนื่องจากกองฯ ได้รับผลกระทบบางส่วนจากการขัดข้องของ Sever หลักของมหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้
* ระยะเวลาชำระเงิน วันที่ 11-15 ม.ค. 2566 ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตามปกติ *
** ผู้สอบที่ชำระเงิน และ ยืนยันวันสอบ เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าสอบได้ตามปกติ ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไว้ **
*** สำหรับนิสิต ที่ใช้สิทธิ์การสอบฟรี ขอให้ติดตามประกาศที่หน้า Facebook นี้อีกครั้ง สำหรับการยืนยันการลงทะเบียนสอบ สำหรับรอบเดือนมกราคม 2566 นี้ ***
https://www.facebook.com/nu.diald/posts/pfbid0rHYjBjd4WUZcq526tUbZyJM2Lp3XH2knUv7eXyb2BgAca2m6DropHk5JTsap9m2Gl
 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 12 ม.ค. 2566 เวลา 16.32 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร