รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

(ดู 211 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Health Sciences, St. Paul University Tuguegarao, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ท่าน โดยมี นางเนตรญา วิโรจวานิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  พร้อมด้วยทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองจันทร์  ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   การศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ  “Overview of Naresuan University Hospital System and Nursing System” และได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เช่น แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  แผนกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมและการใช้ระบบ medical records ต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 19 ม.ค. 2566 เวลา 15.41 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร